MUSIC & MOVEMENT MANAGEMENT

Ett år med kostnadsfri producent och management för frilansande koreografer och musikskapare.

Ansökan till programmet är nu stängd.

Nordberg Movement har mottagit ett stort antal ansökningar och återkommer till de sökande i slutet av januari eller början av februari.

Bakgrund

Arbetar du som koreograf eller musikskapare? Har du behov av kontinuerligt stöd av en producent eller manager för att lyfta din verksamhet till nästa nivå?

Då är Nordberg Movements nya projekt Music & Movement Management något för dig. En grupp utvalda koreografer och musikskapare får inom projektet kostnadsfri experthjälp av erfarna producenter och managers under ett år.

Projektet genomförs med ett särskilt stöd av Kulturrådet.

Mer information

Music & Movement Management ger ett antal utvalda koreografer och musikskapare möjlighet att testa hur det är att ha ett management. Projektet erbjuder motsvarande 1 dags arbete i veckan med producent under 12 månader med start 1 mars 2022. Ambitionen är att ge konkret stöd, men också verktyg och resurser som kan användas efter projektets slut och att de insatser vi gör tillsammans ger deltagarna ett lyft för flera år framöver.

För vem?

Projektet är till för dig som arbetar som frilansande koreograf och/eller musikskapare.

För att vara med ska du antingen:

Varit professionellt verksam under minst tio år, och ha stor erfarenhet av att skapa verk, konsertformat eller andra koncept för publik. Du har redan något eller några befintliga koncept som kan spridas till en svensk och internationell publik.

eller:

Precis startat din konstnärliga bana, och har ett eller två dansverk respektive ett eller två musikverk som är framförda offentligt bakom dig, samt en tydlig vision att arbeta långsiktigt som koreograf eller musikskapare.

Kriterier

Du ska vara verksam som koreograf eller musikskapare. Koreograf innebär att du skapar dansverk avsedda för publik. Musikskapare innebär att du skapar musikverk avsedda för publik. Det går utmärkt att ansöka om du också arbetar som dansare och/eller musiker, men inte om du enbart arbetar som dansare och/eller musiker och framför andras verk.

Du behöver ha en kontinuerlig verksamhet, det vill säga att du arbetar långsiktigt med din konst och har ambitionen att planera för flera år framöver. Du behöver inte ha verksamhetsbidrag eller liknande offentligt stöd.

Du ska vara frilansande. Med det menar vi att du inte är fast anställd som koreograf eller musikskapare hos någon annan arbetsgivare på heltid (det går dock bra att du är anställd av ditt eget bolag och/eller är anställd hos Dans- eller Musikalliansen).

Som deltagare behöver du kunna arbeta en dag (8 timmar) per vecka under ett års tid i projektet. Du kommer att ersättas med ett arvode för detta arbete (se nedan). Projektet startar i februari 2022. Det går bra att förlägga delar av arbetstiden kvällstid, men producentteamet kommer att arbeta dagtid.

Du behöver ha möjlighet att fakturera ditt arvode för projektet via eget eller annat bolag.

Hur väljs koreograferna och musikskaparna ut?

Koreograferna och musikskaparna väljs genom ett open-call. Deadline var den 16 januari 2022. Nordberg Movement att göra ett urval baserat på den potential som vi bedömer att de sökandes verksamheter har. Vi kommer också att tänka på helheten, så att deltagarna i Music & Movement Management kan få nytta och glädje av varandras erfarenheter.

Urvalet sker i januari och projektet startar i februari eller senare enligt individuell överenskommelse. Du kommer att få besked i slutet av januari om du är utvald att delta.

Om jag inte blir utvald, kan jag ändå ta del av projektet?

Ja, vi kommer att ha flera aktiviteter under 2022 som är öppna för alla frilansande koreografer och musikskapare.

Vad ingår?
Du som deltar kan få stöd kring hela din verksamhet, till exempel:

  • Hur du kan organisera din verksamhet

  • Hur du kan nå ut med dina verk och skapa fler speltillfällen

  • Hur du kan kommunicera kring din konst till olika målgrupper, i olika kanaler och medier

  • Hur du kan finansiera din verksamhet och ordna din ekonomi

Vi kommer att arbeta tillsammans mot målet att öka dina möjligheter att sprida din konst både i Sverige och internationellt.

Nordberg Movement kommer inte att arbeta med att producera enskilda föreställningar och konserter, till exempel boka resor eller transporter, utan vi arbetar långsiktigt med att bygga upp din verksamhet så att du får större möjligheter att nå ut. Vi har ett lärande perspektiv, så att du ska få med dig praktisk kunskap och insikter på vägen.

Hur går det till?

Vi startar med en workshop där vi tillsammans kartlägger dina behov av producent, manager och andra experttjänster samt om du behöver öka din kunskap inom några områden. Efter det gör vi gemensamt en plan för din verksamhet.

Under projektets gång kommer du att behöva lägga ner en arbetsdag (åtta timmar) per vecka för möten, samtal, formulering av texter, budgetering, säljarbete, framtagning av kommunikationsmaterial med mera. Du behöver inte ha kunskap att utföra detta arbete själv, men du förväntas vara tillgänglig (inom ramen för de åtta timmarna) för att till exempel ge feedback på material.

Vi kommer att ha både digitala och fysiska träffar. Nordberg Movements kontor ligger i Stockholm och vissa möten kan ske på kontoret. Om du behöver resa till Stockholm, kan du få ersättning för dina kostnader. Vi kommer också gärna och besöker dig där du arbetar.

Frågor?

Har du frågor om ansökan eller om projektet? Mejla till mnm@nordbergmovement.se så svarar vi så snart vi kan.